Aku bukan USTAZ..

Aku bukan DA'IE..

Cuma ingin berkongsi ilmu yang bermanfaat di dunia dan kekal di akhirat..

Semoga Allah MeRedhaI..

Followers

Mutiara Kata

5.29.2013

Jenis Perceraian

Jenis Perceraian
Terdapat 4 jenis perceraian yang sering digunakan:
(i) Taliq
(ii) Fasakh
(iii)Khulu
(iv) Lafaz Talaq
Taliq (Perceraian kerana melanggar perjanjian)
(S.50)
Taliq adalah perjanjian perkahwinan yang dilafazkan oleh suami semasa akad nikah. Jika
suami anda melanggar taliq, anda boleh melaporkan hal ini kepada mahkamah, dan
sekiranya mahkamah mendapati suami telah engkar taliq maka perkahwinan boleh
terbubar dengan satu talaq. Taliq mempunyai syarat-syarat seperti berikut:
(a) meninggalkan anda selama 4 bulan atau lebih tanpa nafkah; dan
(b) melakukan penganiayaan terhadap anda.
Biasanya perkahwinan yang didaftarkan selepas tahun 1980 mempunyai taliq yang
tertulis di sijil perkahwinan. Semua negeri mempunyai taliq berkaitan nafkah dan
peninggalan langsung. Hanya beberapa negeri membenarkan perceraian taliq atas alasan
penganiayaan.
Fasakh (Pembubaran Perkahwinan)
(S.52)
Anda boleh memohon fasakh jika suami anda melakukan kesalahan tertentu. Di
antaranya ialah jika suami anda:
(a) hilang selama lebih daripada 1 tahun;
(b) tidak memberi nafkah selama 3 bulan;
(c) dipenjarakan selama 3 tahun atau lebih;
(d) gagal memberi nafkah batin tanpa sebab yang munasabah selama 1 tahun;
(e) berterusan mati pucuk sejak mula berkahwin tanpa pengetahuan anda;
(f) menghidap kusta atau vitilago atau penyakit kelamin yang berjangkit atau gila selama
2 tahun;
(g) berkahwin tanpa rela anda pada usia anda 18 tahun atau kurang, walaupun diwalikan
oleh wali mujbir dan suami belum menyetubuhi anda hingga sekarang;
(h) menganiaya anda seperti melakukan penderaan fizikal dan mental, memaksa anda
menjalani hidup yang tidak bermoral, menggunakan harta anda tanpa kerelaan anda,
tidak adil dalam berpoligami, menghalang anda daripada beribadat dan suami anda
berkawan dengan perempuan jahat;
(i) belum menyetubuhi anda setelah berkahwin selama 4 bulan kerana suami enggan
berbuat demikian;
(j) berkahwin tanpa persetejuan anda atau persetujuan anda berdasarkan paksaan,
kesilapan, ketidaksempurnaan akal dan keadaan lain yang diakui oleh Hukum Syarak;
(k) berkahwin dengan anda dengan persetujuan sah, tetapi pada masa perkahwinan ada
mengalami ketidakstabilan mental (sakit otak), samada berterusan atau berselang
(mengikut tafsiran Ordinan Sakit Otak 1952) dan penyakit itu menyebabkan anda
tidak berupaya memasuki perkahwinan;
(l) anda mempunyai kecacatan yang meghalang persetubuhan;
(m)atau alasan-alasan lain yang sah di sisi Hukum Syarak yang mugkin berbeza
mengikut negeri tempat perceraian dipohon.
Khul
(S.49)
Anda boleh menawarkan pampasan kepada suami sebagai balasan melafazkan talaq.
Jumlah pampasan tertakluk kepada persetujuan anda dan suami anda, dengan diadili oleh
mahkamah. Di zaman Rasulullah S.A.W pampasan ialah maskahwin (mahar).
Lafaz Talaq
(S.47)
Perceraian diperolehi apabila suami hadir ke mahkamah dan melafazkan talaq. Sekiranya
suami melafazkan talaq di luar mahkamah maka anda haruslah merujuk kepada
Mahkamah Syariah untuk mengesahkan lafaz talaq tersebut.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...